PRIVOŠČITE VAŠIM ČEBELAM LE NAJBOLJŠE

KAJ DELAMO

panj až
nakladni panji
plemenilček medles
naseljena prevozna enota
medles.si

KONTAKT
Aleksander Jerman
Knezdol 31, 1420 Trbovlje
Slovenija
Tel.: +386 41 839 496
E-naslov: aleksander@medles.si